Szukaj
Dzisiaj:
poniedziałek 15 lipca,
Maria, Stefan, Eustachy
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: poniedziałek 15 lipca, Maria, Stefan, Eustachy
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Raporty

W tym miejscu prezentowane dą raporty powstałe w ramach projektu: "Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych".

Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji obywatelskiej

Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji obywatelskiej

RAPORT KOŃCOWY

Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze w Poznaniu

 

 

Prezentowany raport został podzielony na trzy główne części. W pierwszej części raportu przedstawiono studia przypadków (case studies) gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”, a także miasta Kościan i powiatu gostyoskiego z uwzględnieniem jego gmin. W przypadku gmin i miasta Kościan przyjęto kolejnośd wynikającą z porządku alfabetycznego. Opracowanie dotyczące powiatu gostyoskiego zostało zamieszczone na koocu części zawierającej studia przypadków. Wszystkie case studies zostały przygotowane w oparciu o ujednoliconą strukturę. Czytelnik, który podejmie się zapoznania z całością opracowania dostrzeże, że częśd informacji lub sformułowao została powtórzona we wszystkich studiach przypadku. Zabieg taki wynika z przyjętego założenia, że prawdopodobnie w większości przypadków Czytelnicy będą zainteresowani zapoznaniem się z opracowaniem dotyczącym gminy, w której mieszkają lub pracują. Z myślą o tych właśnie Czytelnikach w opracowaniach przedstawiono zarówno dane, informacje i wnioski dotyczące konkretnej JST, jak i te odnoszące się do pozostałych gmin, dzięki czemu w każdym przypadku możliwe będzie uwzględnienie tła społecznego i przyjęcie szerszej perspektywy w skali lokalnej.
W drugiej części raportu przedstawiono wyniki badao ilościowych. Jako pierwszy zaprezentowano raport z danych zebranych za pomocą ankiet elektronicznych wypełnionych przez 34 osoby fizyczne i reprezentantów podmiotów zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania „Gościnna Wielkopolska” – przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Raport z badao przeprowadzonych wśród 504 pełnoletnich mieszkaoców obszaru objętego projektem zamyka częśd drugą.
W trzeciej części zaprezentowano wnioski i rekomendacje będące efektem analizy wszystkich zebranych danych.

 

Prezentowany raport został podzielony na trzy główne części. W pierwszej części raportu przedstawiono studia przypadków (case studies) gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”, a także miasta Kościan i powiatu gostyoskiego z uwzględnieniem jego gmin. W przypadku gmin i miasta Kościan przyjęto kolejność wynikającą z porządku alfabetycznego. Opracowanie dotyczące powiatu gostyńskiego zostało zamieszczone na końcu części zawierającej studia przypadków.

Wszystkie case studies zostały przygotowane w oparciu o ujednoliconą strukturę. Czytelnik, który podejmie się zapoznania z całością opracowania dostrzeże, że część informacji lub sformułowań została powtórzona we wszystkich studiach przypadku. Zabieg taki wynika z przyjętego założenia, że prawdopodobnie w większości przypadków Czytelnicy będą zainteresowani zapoznaniem się z opracowaniem dotyczącym gminy, w której mieszkają lub pracują. Z myślą o tych właśnie Czytelnikach w opracowaniach przedstawiono zarówno dane, informacje i wnioski dotyczące konkretnej JST, jak i te odnoszące się do pozostałych gmin, dzięki czemu w każdym przypadku możliwe będzie uwzględnienie tła społecznego i przyjęcie szerszej perspektywy w skali lokalnej.

W drugiej części raportu przedstawiono wyniki badań ilościowych. Jako pierwszy zaprezentowano raport z danych zebranych za pomocą ankiet elektronicznych wypełnionych przez 34 osoby fizyczne i reprezentantów podmiotów zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania „Gościnna Wielkopolska” – przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Raport z badao przeprowadzonych wśród 504 pełnoletnich mieszkaoców obszaru objętego projektem zamyka częśd drugą.

W trzeciej części zaprezentowano wnioski i rekomendacje będące efektem analizy wszystkich zebranych danych.

Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >