Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-07-22
Powiat Gostyński (Krobia, Pępowo): Zmiany w tempie ekspresowym
obrazekKrobia: Poszło dobrze

Poza problemami z dystrybucją worków na odpady segregowane, w gminie Krobia „ustawa śmieciowa” weszła w życie sprawnie.

W pierwszym tygodniu tzw. rewolucji śmieciowej firmie TRANS-KOM Bogusławki, odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Krobia, najwięcej trudności sprawiła dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów, gdyż należało wyposażyć każdą nieruchomość w 4 worki podczas pierwszej zbiórki trwającej 1 dzień. Poza tym faktem firma nie miała większych przeszkód wdrażając nowy system gospodarki odpadami.
Jedną z wad nowelizacji ustawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest zbyt krótki okres na wprowadzenie w życie zmian wynikających z w/w ustawy.  
A jak do zmian podchodzą mieszkańcy? Tak jak wszystkie wprowadzane innowacje, tak zmiany dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami budzą wiele emocji wśród społeczeństwa. Największą obawą mieszkańców była wątpliwość czy terminowo zostaną odebrane odpady z terenu ich nieruchomości. Nie wszyscy jednak złożyli deklaracje śmieciowe. W gminie Krobia szacuje się, że ok. 90% mieszkańców wypełniło formularz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   (M.Poprawa)

Pępowo: Zbyt wcześnie na oceny


Idea zmiany ustawy jest słuszna aczkolwiek nie pozbawiana wad. Przede wszystkim zbyt mało czasu dano gminom na ich wdrożenie. W ocenie wójta  Stanisława Krysickiego wydłużenie wspomnianego czasu chociaż o 6 miesięcy pozwoliłoby na lepsze i sprawniejsze wprowadzenie ustawy w życie.


Na terenie gminy Pępowo odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzić firma TRANS-KOM Barbara Rajewska. Po raz pierwszy odpady zmieszane z nieruchomości zamieszkałych odebrane zostały w czwartek 4 lipca 2013 r. Odpady selektywne natomiast odbierane będą według przedstawionego przez firmę harmonogramu. Worki do segregacji 4 podstawowych frakcji tj. papieru, tworzyw sztucznych i metalu, szkła bezbarwnego i szkła kolorowego dostarczyła mieszkańcom firma. W części gminy  worki do segregacji dostarczono sołtysom w pierwszych dniach lipca, a w części były zostawiane przez firmę przy pierwszym odbiorze. Ponadto firma zdeklarowała, że na wypadek gdyby worków do segregacji zabrakło lub gdzieś by takiego kompletu nie pozostawiono, odpady można segregować w inne worki, które mieszkańcy posesji posiadają, bez obawy, że nie zostaną one odebrane.
    Trudno jest ocenić działanie firmy wywozowej po jedno- czy dwukrotnym opróżnianiu pojemników. Przede wszystkim odbiorca odpadów musi zapoznać się z geografią terenu gminy Pępowo by w przyszłości nie pominąć żadnej z posesji.
Podobne odczucie mają właściciele firmy wywożącej odpady, którzy twierdzą, że  jeszcze jest zbyt wcześnie by oceniać zaistniałe zmiany i działanie systemu. Zgodnie z informacją udzieloną przez Pawła Rajewskiego z firmy TRANS-KOM Bogusławki niewielka grupa mieszkańców nie wyposażyła jeszcze posesji w pojemniki, wobec czego firma  nie chcąc postawiać śmieci, odbiera  wyjątkowo odpady zmieszane w workach. Ponadto właściciel informuje, że w wioskach częstotliwość odbioru odpadów mogłaby być mniejsza. W wielu przypadkach są to niepotrzebne tzw. „puste przejazdy” śmieciarek.
Wadliwy system?
Zdaniem Wójta Gminy Pępowo  Stanisława Krysickiego idea zmiany ustawy jest słuszna aczkolwiek nie pozbawiana wad. Przede wszystkim zbyt mało czasu dano gminom na ich wdrożenie. W ocenie wójta wydłużenie wspomnianego czasu chociaż o 6 miesięcy pozwoliłoby na lepsze i sprawniejsze wprowadzenie ustawy w życie. Przede wszystkim patrząc pod kątem procesu tworzenia  Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który  został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dopiero w dniu 28 listopada 2012 r. dodatkowe pół roku pozwoliłoby na lepsze przygotowanie się Związku do pełnienia powierzonych zadań. Ponadto Wójt Gminy uważa, że  organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych nie powinno być obligatoryjne. Gmina powinna mieć wolną rękę i prawo wyboru firmy odbierającej odpady.
Co na to mieszkańcy?
Mieszkańcy Gminy Pępowo na temat zmian wypowiadają się głównie anonimowo. Zdecydowana większość  skarży się na wzrost opłat związanych z wywozem odpadów.
Wójt Stanisław Krysicki przyznaje, że system jest bardzo kosztowny ale wynika to z faktu,  iż do tej pory płaciliśmy tylko za odbiór odpadów komunalnych natomiast zgodnie z nowym systemem gmina będzie musiała zapłacić również za składowanie tych odpadów na wyspecjalizowanych składowiskach. Jak podkreśla włodarz obecny system  ma załatwić problem dzikich wysypisk bo w wyniku nowych rozwiązań nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci. Ponadto w ramach tych środków będą odbierane odpady w ilości nieograniczonej.
Wątpliwości budzi również częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z posesji. Jak twierdzi Ireneusz Matyla, radny Rady Gminy Pępowo i jednocześnie lokalny przedsiębiorca każda gmina niezależnie od przynależności do związku międzygminnego  powinna mieć możliwość indywidualnego określenia potrzeb w zakresie częstotliwości odbioru odpadów. Zdaniem Ireneusza Matyli  inne potrzeby w tym zakresie mają mieszkańcy miast a inne mieszkańcy wsi. Różnice wynikają min. z możliwości zagospodarowana przez mieszkańców wsi części odpadów np. odpadów zielonych i biodegradowalnych. Ponadto, jako przedsiębiorca wyraża pogląd, że firmy i instytucje, które wyrażają chęć segregowania odpadów powinny mieć również zapewniony odbiór odpadów selektywnych z posesji. Obecnie przedsiębiorcy którzy wybrali selektywny sposób zbierania odpadów zmuszeni są dostarczać je do PSZOK –u.  
Czy wszyscy zadeklarowali?
Zanim „deklaracje śmieciowe” trafiły do mieszkańców, pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za gospodarkę odpadami sporządził wykazy gospodarstw domowych, do których taka deklaracja powinna trafić. W związku z tym, iż nie wszyscy mieszkańcy wypełniają obowiązki związane z meldunkiem nieoceniona okazała się pomoc sołtysów, którzy w razie konieczności informowali o brakach bądź uzupełniali sporządzone listy. „Deklaracje śmieciowe” trafiły do mieszkańców gminy Pępowo głównie dzięki pracy sołtysów i rad sołeckich, a na terenie spółdzielni mieszkaniowej dzięki zarządowi spółdzielni.
Była również niewielka grupa mieszkańców, którzy obierali deklaracje osobiście w siedzibie urzędu. Każdy przedstawiciel danego gospodarstwa domowego, który otrzymał deklarację, kwitował jej odbiór własnoręcznym podpisem na sporządzonym wykazie. Łącznie na terenie gminy Pępowo rozesłanych zostało ok. 1 466 sztuk, z czego mieszkańcy zwrócili do Urzędu  ok. 1 381 sztuk. W związku z tym, iż część mieszkańców przesyłała deklaracje bezpośrednio do siedziby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie, Urząd Gminy nie ma możliwości oszacowania, jaka część mieszkańców nie złożyła deklaracji w ogóle.
Wśród mieszkańców Gminy Pępowo zdecydowana większość deklarowała, że będzie segregować śmieci. Głównie wpływ na powyższy wybór miały względy finansowe, chociaż była liczna grupa mieszkańców, którzy deklarowali, iż segregują odpady od lat i chcą to robić dalej. (M. Waleńska)


Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl                    
 

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-08-28
obrazek Zalew Gostyń - Piaski nie tylko na papierze
2014-06-11
obrazek Tabliczka albo mandat
2014-04-08
obrazek Kościańska wieża do nieba
2014-02-12
obrazek Kuriozum czy ukłon w stronę mniejszych ośrodków?
2013-11-12
obrazek Krzywiń sięga po PPP
2013-10-28
obrazek Krobia pełna (wiatrowej) energii
2013-10-07
obrazek SMS z gminy
2013-09-16
obrazek Kurek szczelnie zakręcony
2013-08-18
obrazek Słoneczna Gmina Pakosław
2013-08-12
obrazek Jak się nie zaśmiecić?
2013-08-05
obrazek Gościnna Wielkopolska zagłębiem farm wiatrowych?
2013-07-29
obrazek Mądrość obywatelska sprawdzona w budżecie
2013-07-22
obrazek Powiat Rawicki (Miejska Górka, Pakosław, Jutrosin): Za, a nawet przeciw
2013-07-23
obrazek Starostwo segreguje
2013-07-22
obrazek Gmina Dolsk: Nieznajomość terenu szkodzi
2013-07-22
obrazek Powiat Kościański (Czempiń, Gmina Kościan, Krzywiń): (Po)rewolucyjne obserwacje
2013-07-22
obrazek Gmina Kobylin: Dobrze radzimy sobie ze śmieciami
2013-07-22
obrazek Feliton: Supersegregator
2013-07-08
obrazek Silos w budowie, ład przestrzenny w rozbiórce
2013-06-20
obrazek Wiedzą, kto przyjedzie po śmieci
2013-06-20
obrazek Piaski stawiają na energię odnawialną
2013-06-11
obrazek Kubły pod kontrolą
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >