Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-07-22
Gmina Dolsk: Nieznajomość terenu szkodzi
obrazek

Burmistrz Dolska Henryk Litka przyznaje, że w samej "ustawie śmieciowej" znajduje się kilka niedociągnięć. Najważniejsze z nich to brak możliwości stosowania zróżnicowanych stawek za odbiór odpadów. - Jest to istotna wada ustawy, uniemożliwia ona bowiem stosowanie przez samorząd zgodnie z lokalną polityką społeczną, zniżek np. dla rodzin wielodzietnych – mówi. Marek Gogół pracownik UMiG Dolsk dodaje, że różnicować opłat nie można również dla mieszkańców miast i wsi.  -Niedociągnięciem jest również słabo dopracowany regulamin związku międzygminnego, który nie do końca zdefiniował nieruchomości niezamieszkałe – przekonuje z kolei Agnieszka Taciak mieszkanka Masłowa. A jak wyglądał w gminie pierwszy tydzień rewolucji?
 

W gminie Dolsk zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przejął Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu. Mieszkańcy gminy otrzymali ulotki informacyjne dot. nowych zasad gospodarką odpadami. Po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu wyłoniona została firma – Remondis Sanitech Poznań, Oddział Kościan - która przez najbliższe 6 miesięcy (do 31 grudnia 2013 r.) będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z terenu gminy Dolsk.
 
Funkcjonujący dotychczas system pozwalał właścicielom nieruchomości na wybór we własnym zakresie firmy odbierającej odpady zwykle kierując się najniższą ceną bez zainteresowania się kwestią sposobu ich zagospodarowania. Obecnie po zmianach, kiedy to gmina przejęła obowiązki nad gospodarowaniem odpadami, wprowadzono nowe zasady naliczania opłat i określa ich wysokość. W gminie Dolsk stawki opłat wynoszą odpowiednio: 10 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 15 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Jak zbiórka odpadów wyglądała w pierwszym tygodniu „rewolucji”? - Przetarg wygrała firma nowa (tzn. nieobsługująca dotychczas terenu gminy Dolsk) i jak na razie to radzi sobie „średnio” z powierzonym jej zadaniem; przede wszystkim daje o sobie znać nieznajomość terenu, stanowczo zbyt późno dostarczono mieszkańcom harmonogram odbioru odpadów, co wzbudzało ich niepokój i niezadowolenie; podobnie było z workami do odpadów segregowanych, ich brak odbijał się w negatywnych ocenach nowego odbiorcy odpadów- zaznacza burmistrz Henryk Litka. – Powinniśmy być wyrozumiali, to nowa firma – dodaje Agnieszka Taciak, mieszkanka Masłowa. Z kolei Marek Gogół, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, który zajmuje się gospodarką odpadami stwierdza: - Uważam, że wywóz odpadów odbył się w miarę sprawnie, chodź pewne rzeczy wymagają niewątpliwie doprecyzowania.
  Burmistrz Henryk Litka przyznaje również, że w samej ustawie znajduje się kilka niedociągnięć. Najważniejsze z nich to brak możliwości stosowania zróżnicowanych stawek za odbiór odpadów. - Jest to istotna wada ustawy uniemożliwia ona bowiem stosowanie przez samorząd zgodnie z lokalną polityką społeczną, zniżek np. dla rodzin wielodzietnych – mówi. Marek Gogół dodaje, że różnicować opłat nie można również dla mieszkańców miast i wsi.
-Niedociągnięciem jest również słabo dopracowany regulamin związku międzygminnego, który nie do końca zdefiniował nieruchomości niezamieszkałe – przekonuje Agnieszka Taciak.
  Urząd Miasta i Gminy, a także mieszkańcy dotychczasowy system wywózki odpadów uważają za sprawny, być może dlatego ci ostatni do zmian podeszli z niepokojem. - Trudno nam wytłumaczyć, a społeczeństwu zrozumieć, że gminy zostały zobligowane mocą przepisów prawa do takich, a nie innych działań – mówi H. Litka. Na niekorzyść może działać również fakt, że wzrosły opłaty za śmieci.  Dotychczas jednak  w gminie Dolsk deklaracje złożyło ok. 85% ogółu zobowiązanych mieszkańców
    Co ważne, 10 lipca odbyła się także narada burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. Jednym z głównych tematów były właśnie zmiany w zakresie gospodarki odpadami; sołtysi zgłaszali szereg uwag i pytań, które zasadniczo dotyczyły dwóch kwestii: harmonogramu odbiorów, braku worków na odpady segregowane i niezadowolenia mieszkańców w związku ze zmianą firmy obsługującej wywóz odpadów. Burmistrz apelował o cierpliwość, a jednocześnie rozumiejąc niezadowolenie mieszkańców raz jeszcze wyjaśniał konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z przepisów prawa. (M.Godawa)Komentarz autora:
    Każda zmiana niesie ze sobą konieczność podjęcia nowych działań i zmiany dotychczas obowiązującego porządku; naturalną rzeczą jest obawa przed tym co będzie, jak będzie i powtarzane często pytanie „A po co nam to – przecież było całkiem ok ….”


Może i było ok, ale kto powiedział że nie może być jeszcze lepiej!?
    Dziś ważne jest aby każdy ze swojej strony wypełniał to, co do niego należy, włączył się w pozytywny aspekt, który niesie zmiana zasad gospodarki odpadami. Przecież jednym z jej podstawowych celów jest ochrona środowiska naturalnego, tego w którym na co dzień żyjemy. Postarajmy się zatem obiektywnie ocenić „naszą śmieciową rewolucję” – wychwycić jej wady i niedociągnięcia, ale jednocześnie zalety i słuszne racje.
    Ważne jest także, by zamiast powszechnej krytyki wszechwiedzące w naszym kraju media zajęły się uświadamianiem społeczeństwa co do istoty segregacji odpadów i wpływu właściwej polityki w tym zakresie na stan środowiska naturalnego i roli jaką każdy z nas ma na tym polu do spełnienia. Jesteśmy mądrym społeczeństwem a środowiska, które powinny w szczególny sposób czuć się odpowiedzialne za właściwy przekaz informacji często perfekcyjnie nią manipulują, wpływając bezpośrednio na takie, a nie inne postrzeganie przez nas rzeczywistości.
    W gminie Dolsk szereg osób zaangażowanych jest w działania nad jak najlepszym i dogodnym dla mieszkańców wprowadzeniem nowego „porządku śmieciowego”. Działamy wieloobszarowo poprzez edukację (wyjazdy do Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie zorganizowane dla radnych, sołtysów, uczniów i nauczycieli), rozpowszechnianie informacji o zasadach segregacji i odbioru odpadów (strona internetowa, ulotki informacyjne, tablice ogłoszeń w sołectwach) oraz podejmując merytoryczne działania w urzędzie i innych jednostkach samorządu. Wierzymy, że po lekkich zawirowaniach wszystko wejdzie na właściwe tory i wspólnie będzie przyczyniać się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.
(-) Mirella Godawa

Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-08-28
obrazek Zalew Gostyń - Piaski nie tylko na papierze
2014-06-11
obrazek Tabliczka albo mandat
2014-04-08
obrazek Kościańska wieża do nieba
2014-02-12
obrazek Kuriozum czy ukłon w stronę mniejszych ośrodków?
2013-11-12
obrazek Krzywiń sięga po PPP
2013-10-28
obrazek Krobia pełna (wiatrowej) energii
2013-10-07
obrazek SMS z gminy
2013-09-16
obrazek Kurek szczelnie zakręcony
2013-08-18
obrazek Słoneczna Gmina Pakosław
2013-08-12
obrazek Jak się nie zaśmiecić?
2013-08-05
obrazek Gościnna Wielkopolska zagłębiem farm wiatrowych?
2013-07-29
obrazek Mądrość obywatelska sprawdzona w budżecie
2013-07-22
obrazek Powiat Rawicki (Miejska Górka, Pakosław, Jutrosin): Za, a nawet przeciw
2013-07-22
obrazek Powiat Gostyński (Krobia, Pępowo): Zmiany w tempie ekspresowym
2013-07-23
obrazek Starostwo segreguje
2013-07-22
obrazek Powiat Kościański (Czempiń, Gmina Kościan, Krzywiń): (Po)rewolucyjne obserwacje
2013-07-22
obrazek Gmina Kobylin: Dobrze radzimy sobie ze śmieciami
2013-07-22
obrazek Feliton: Supersegregator
2013-07-08
obrazek Silos w budowie, ład przestrzenny w rozbiórce
2013-06-20
obrazek Wiedzą, kto przyjedzie po śmieci
2013-06-20
obrazek Piaski stawiają na energię odnawialną
2013-06-11
obrazek Kubły pod kontrolą
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >