Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-07-15
Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
obrazek

W dzisiejszych czasach  udział samorządów w programach unijnych jest niezbędny szkołom do prawidłowego funkcjonowania. Wie o tym doskonale Gmina Kobylin, która dzięki jednemu z nich w czterech szkołach wsparła 95 uczniów.

Cały rok szkolny 2012/2013 gmina Kobylin była beneficjentem projektu „Siła drzemie w indywidualizacji”. Realizowano go na terenie czterech szkół podstawowych: w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym oraz w Kuklinowie. Zajęciami w ramach projektu objęci byli uczniowie klas I - III. W  szkołach odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języków obcych  Ogółem  uczestniczyło w nich łącznie 95 uczniów.
Każda ze szkół, która wzięła  udział w projekcie, otrzymała również  materiały i pomoce dydaktyczne pomocne w realizacji zajęć. Cieszy fakt, że  pozostają one na wyposażeniu naszych szkół i będą mogły być wykorzystane na innych zajęciach dydaktycznych w kolejnych latach.
Prowadzone zajęcia  przyczyniły się do  zminimalizowania dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III, zwiększenia dostępu dzieci do zajęć dodatkowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrostu umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych,  stworzenia warunków w 4 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.
W dzisiejszych czasach   udział gmin w programach unijnych jest niezbędny szkołom do prawidłowego funkcjonowania. Mamy świadomość, że jest to dla urzędników dodatkowa praca, nie zawsze dostrzegana, dlatego też chcę tym bardziej podkreślić jej rolę w edukacji najmłodszych.   
Projekt „Siła drzemie w indywidualizacji” , realizowany jest w ramach priorytetu  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 139 291,62 zł przy koszcie ogólnym 16 872,50 zł,  z budżetu krajowego 24.580,88 zł. Koordynatorem z ramienia gminy była Sylwia Wachowiak. (B.Gościniak)


Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >