Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 21 maja,
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 21 maja, Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-09-02
Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
obrazek

Jutrosin: Obserwuje się tendencje spadkowe

Niż demograficzny powoduje, że w tym roku we wszystkich szkołach w Jutrosinie będzie o prawie 30 dzieci mniej niż w ubiegłym roku. Placówki przygotowały dla swoich uczniów ciekawe propozycje edukacyjne.

Na terenie Gminy Jutrosin funkcjonują następujące szkoły podstawowe: im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie i w Dubinie, Zespół Szkół w Szkaradowie (podstawówka i gimnazjum), Gimnazjum w Jutrosinie oraz Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – w skład, którego wchodzą:  Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W tym roku naukę rozpocznie mniej uczniów niż w latach ubiegłych. W roku szkolnym 2011/2012 mieliśmy 1 089 uczniów i 53 oddziały, w 2012/2013  1.065 uczniów i 53 oddziały, w roku 2013/2014 uczniów 1.036 i 51 oddziałów.
  W czasie wakacji władze gminne nie próżnowały. W ramach posiadanych środków finansowych w niektórych szkołach przeprowadzono drobne remonty np. malowanie klas. W tzw. małej szkole / I-III/ zostały wymienione rury wodno-kanalizacyjne, płytki podłogowe i ścienne w ubikacjach oraz wymieniono instalację elektryczną.
 Jaką ofertę szykuje kadra nauczycielska dla swoich podopiecznych?
Szkoły Podstawowe w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie w poprzednim roku szkolnym brały udział w programie unijnym pn. Z indywidualizacją ku rozwojowi. Pozyskano  
ok. 100 000 zł na pomoce naukowe i dodatkowe zajęcia z logopedii, przedmiotów obowiązkowych i dla uczniów uzdolnionych artystycznie. W tym roku szkolnym szkoła podstawowa w Jutrosinie przystąpiła do Programu e-szkoła Wielkopolska.
W szkołach działają chóry szkolne, koła sportowe, kółka zainteresowań. W szkole w Szkaradowie planuje się też inwestycję w postaci budowy sali gimnastycznej.
  W Gimnazjum w Szkaradowie powadzony jest program „FESTIWAL TALENTÓW” . uczniowie mogą ubiegać się o stypendia z fundacji PKM DUDA.
Ponadto w Gimnazjum w Jutrosinie  do szkoły od 3 lat uczęszcza ok. 11 uczniów z gminy Kobylin. Jutrosińska placówka przyciąga ich: poziomem nauczania, dyscypliną, nowoczesnymi salami i pracowniami.
  W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie od dwóch lat kadra obserwuje większe zainteresowanie młodzieży nauką zawodu i edukacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Do LO uczęszczają uczniowie z gminy i gmin ościennych jak: Kobylin, Zduny i Pakosław. Szkoła posiada certyfikat „SUPER SZKOŁA”. Uczniowie mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia. (E.Kuźnia)


 Liczba uczniów (z podziałem na szkoły), która rozpocznie rok szkolny 2013/2014?

* Szkoła Podstawowa w Jutrosinie: 276 uczniów – 14 oddziałów /w tym 3 6-l/

* Szkoła Podstawowa w Dubinie: 126 uczniów -    6 oddziałów
* Szkoła Podstawowa w Szkaradowie:118 uczniów -    6 oddziałów
* Gimnazjum w Jutrosinie: 165 uczniów -    7 oddziałów
* Gimnazjum w Szkaradowie: 110 uczniów -    6 oddziałów
* LO: 106 uczniów -    6 oddziałów
* ZSZ: 135 uczniów -       6 oddziałów

Pakosław: Reguły nie ma

  Podczas gdy w szkolnictwie zauważalny jest spadek liczby uczniów, w Gminie Pakosław będzie ich więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Łącznie edukacje rozpocznie tu 563 dzieci.  

  Na terenie gminy funkcjonują szkoły podstawowe: w Pakosławiu, Chojnie i Sawach oraz Gimnazjum w Pakosławiu. Według prognoz do tej ostatniej szkoły uczęszczać będzie ogółem 209 gimnazjalistów. W tym z Gminy Jutrosin 2 uczniów oraz z Gminy Rawicz 20 uczniów.
Do Szkół Podstawowych w roku 2013/2014 chodzić będzie 354 uczniów. W tym do Szkoły Podstawowej w Chojnie 127 uczniów, Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 120 uczniów w tym 2 sześciolatków, Szkoły Podstawowej w Sowach  107 uczniów w tym 3 sześciolatków.
  W ramach posiadanych środków finansowych w niektórych szkołach są to drobne remonty np. malowanie klas.

Co proponują szkoły?

GIMNAZJUM  GMINNE W PAKOSŁAWIU: W Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu jest bardzo wysoki poziom nauczania o czym świadczą wysokie wyniki kompetencji oraz liczne sukcesy gimnazjalistów w konkursach
na szczeblu powiatowym,  wojewódzkim,  krajowym np. w wojewódzkim ogólnopolskim konkursie „Z klasy do kasy”, który odbył się 15 czerwca w Poznaniu.  Uczniowie gimnazjum uzyskali najwyższy wynik w teście. Podczas podsumowania sportowego przeglądu roku 2012 odebrali dwie nagrody za najbardziej usportowioną szkołę Gimnazjady oraz za pierwsze miejsce w punktacji ogólnej. Warto podkreślić, że jest to nagroda na szczeblu powiatu.
W rozgrywkach sportowych organizowanych przez cały rok szkolny. Uczniowie mają do wyboru naukę j. niemieckiego, j. francuskiego, j. angielskiego na różnych poziomach nauczania. Uczniowie dodatkowo mogą należeć do chóru szkolnego realizowanego z programu „Śpiewająca Polska”. Gimnazjaliści mogą rozwijać swoje talenty uczęszczając m.in. do ogniska muzycznego, klubu europejskiego, geograficznego, sportowego. Szkoła wybudowana jest w otoczeniu bazy sportowej. Uczniowie mają możliwość bezpłatnie korzystać z kortu tenisowego, boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, zimą z lodowiska oraz sali sportowej. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną, pracownie chemiczną i geograficzną. Budynek ma nowoczesne rozwiązania, jest przestrzenny i bez barier architektonicznych.     
Podstawowy cel przyświecający szkole, to wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Edukacja polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania, wdrażania do samodzielności oraz przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.   

 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSŁAWIU: W Szkole istnieje możliwość należenia do zespołu ludowego „Mali Słowianie”. Uczniowie dodatkowo mogą korzystać z możliwości uczestniczenia do chóru szkolnego realizowanego z programu „Śpiewająca Polska”. Szkoła wybudowana jest w otoczeniu bazy sportowej. Uczniowie mają możliwość bezpłatnie korzystać z kortu tenisowego, boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, zimą z lodowiska, z nowo pobudowanej sali sportowej. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną. Uczniowie uczą się bezpłatnie j. angielskiego oraz j. francuskiego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE:
Uczniowie mogą korzystać z możliwości uczestniczenia do chóru szkolnego realizowanego z programu „Śpiewająca Polska”. Szkoła posiada mini sale kinową oraz muzeum regionalne. Uczniowie mają możliwość bezpłatnie korzystać z kortu tenisowego, boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, zimą z lodowiska, z nowo pobudowanej sali sportowej. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną. Uczniowie uczą się bezpłatnie j. angielskiego oraz j. niemieckiego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWACH: Uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia do chóru szkolnego realizowanego z programu „Śpiewająca Polska”. Uczniowie w ramach lekcji w-f mają możliwość bezpłatnego dojazdu do Pakosławia i  korzystania z kortu tenisowego, boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, zimą z lodowiska i sali sportowej. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną. Uczniowie uczą się bezpłatnie j. angielskiego oraz
j. francuskiego. (E.Kuźnia)


Miejska Górka: Wakacje pełne planów inwestycyjnych


Boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół  w Miejskiej Górce to inwestycje, na które znaleziono wykonawcę podczas mijających właśnie wakacji. Jeśli dodać do tego budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce, gmina wyda łączne na zaplanowane przedsięwzięcia ponad 460 tys. złotych.

Na terenie Gminy  Miejska Górka funkcjonują następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce, Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie, Zespół Szkół w Dłoni, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Dłoni oraz Przedszkole w Dłoni, Zespół Szkół w Konarach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Konarach oraz Gimnazjum w Konarach
Zespół Szkół w Miejskiej Górce, w skład którego wchodzi Gimnazjum w Miejskiej Górce, Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Miejskiej Górce
Na terenie Gminy Miejska Górka i Krobia działa również zawiązany przez te gminy Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, który jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w Nieparcie i Gimnazjum w Gostkowie. Jest to pierwszy w kraju tego typu międzygminny związek. Ponadto na terenie gminy funkcjonują  jeszcze Przedszkole w Miejskiej Górce i Przedszkole w Konarach.
  W placówkach na terenie Gminy  Miejska Górka od kilku czy nawet kilkunastu lat zauważana jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o liczbę uczniów. Choć ten spadek w ostatnich latach nie jest już tak drastyczny, w niektórych szkołach nawet przybędzie uczniów w tym roku. Oczywiście o niewiele. Można powiedzieć, że liczba uczniów się prawie ustabilizowała, z małą tendencję spadkową.   W Gminie Miejska Górka jak co roku w okresie wakacyjnym trwają remonty i różnego typu inwestycje w szkołach. W poszczególnych placówkach odnowiono po kilka kolejnych sal lekcyjnych, uporządkowano tereny przyszkolne. Oprócz tzw. bieżącego utrzymania szkół Gmina Miejska Górka realizuje kilka inwestycji w szkołach. W Gostkowie do końca wakacji miało zakończyć się malowanie elewacji budynku szkoły. Wartość zadania to 70 tys. zł. Oprócz tego przy budynku szkoły w Gostkowie za kwotę ok. 50 tys. zł powstaje plac zabaw. W Konarach wkrótce ma rozpocząć się wymiana ogrodzenia przez szkołą. Wartość zadania ok. 20 tys. W Przedszkolu w Miejskiej Górce za kwotę 24tys. zł wykonano nową elewację budynku. Ponadto Gmina Miejska Górka 13 sierpnia br. podpisała umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce oraz na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce. Wartość tych trzech zadań opiewa na kwotę 463 tys. zł. Boisko wielofunkcyjne posiadać będzie nawierzchnię z trawy syntetycznej i uprawiać na nim będzie można 4 dyscypliny sportu tj. piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny. Posiadać także będzie oświetlenie.
  W szkołach funkcjonują różnego typu kółka zainteresowań i różnego typu zajęcia dodatkowe. Poniżej wymieniam moim zdaniem najciekawsze: Kółko teatralne, Krąg biblijny, Klub Miłośników Książki, Preorientacja zawodowa, chór szkolny, zajęcia z angielskiego, niemieckiego, fakultet z samoobrony, fakultet z podstaw prawa, różnego typu zajęcia sportowe, logopedia, zajęcia taneczne, zajęcia szachowe, koło plastyczne, zajęcia psycho-edukacyjne. Oferta jest oczywiście zdecydowanie szersza. (M.Poprawa)

 

 Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >