Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2014-02-04
Po co szkole patron?
obrazek

Pod koniec ubiegłego roku  „Powstańcy Wielkopolscy” zostali patronem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach, gmina Pępowo. Okres przygotowań do nadania imienia stał się okazją do wzbogacenia i urozmaicenia oferty edukacyjnej. Jak mówiła podczas uroczystości Ewa Śląska, dyrektor placówki, „Patron będzie autorytetem i inspiracją do działania”.

    Uroczystości nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach zbiegły się w czasie z 95 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z inicjatywą nadania szkole imienia wyszli w 2011 roku jej absolwenci.  Dyrektor szkoły przyznała, że pomysł ten zrodził się kilka lat temu, a apel absolwentów stał się „[...] mobilizującym impulsem do podjęcia konkretnych działań [...]” Po dopełnieniu formalności, 11 listopada 2013 roku placówce nadano imię „Powstańców Wielkopolskich” oraz poświęcono i przekazano nowy sztandar. W ten sposób postanowiono zachować pamięć o bohaterach, którzy urodzili się na pępowskiej ziemi. Jak podają źródła, do Powstania  Wielkopolskiego przystąpiło 67 mieszkańców gminy Pępowo. Wydaje się, że w czasach w których następuje upadek autorytetów, podtrzymywanie pamięci o bohaterach, zwłaszcza tych którzy żyli obok nas, może korzystnie wpłynąć na rozwój młodego człowieka. Jak mówi dyrektor placówki Ewa Śląska „[...] właśnie taka historia – choć odległa w czasie, ale bliska sercem i regionem – stanowi dla nas pedagogów – niezwykły potencjał wychowawczy do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, do rozwijania poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
    Przygotowanie do życia w społeczeństwie – taki jest główny i  najważniejszy cel edukacji. Zadanie to w dużej mierze spada na szkoły, które jako instytucje świadczące usługi edukacyjne muszą nieustannie dążyć do poprawy ich jakości, tak aby odbiorca – uczeń traktował proces edukacji jako przyjemność a nie „zło konieczne”. Wydaje się, że wykorzystanie sylwetki Patrona może być jedną z alternatyw do przygotowania ciekawej oferty edukacyjnej.
    
Od 2011 roku realizowany jest Harmonogram działań wychowawczych i organizacyjnych związanych z nadaniem imienia Samorządowej Szkole Podstawowej  w Skoraszewicach w ramach którego podjęto następujące działania: wzbogacono księgozbiór biblioteki o pozycje związane z Patronem, opracowano i przedstawiono społeczności szkolnej prezentację multimedialną „ Było ich siedemnastu”, przygotowywano informacje o patronie do gazetki szkolnej, opracowano monografię „ Było ich siedemnastu”, przygotowano program artystyczny pt. „Było ich siedemnastu…”. Ponadto zorganizowano kilka konkursów dla dzieci z różnych grup wiekowych m.in. konkurs plastyczny dla I - II etapu edukacyjnego „Jak to na wojence bywa”, konkurs plastyczny dla kl. IV - VI i rodziców    na projekt tablicy pamiątkowej,  konkurs plastyczny dla klas IV – VI nt. „Dzieci o miejscach pamięci o Powstaniu Wielkopolskim”,  konkurs poetycki dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców - „Wiersz o Powstaniu Wielkopolskim”,  konkurs wiedzy historycznej dla uczniów o Powstaniu Wielkopolskim i Skoraszewicach. Dzieci uczestniczyły także w wycieczkach do okolicznych miejsc pamięci narodowej w Krobi, Pępowie, Rawiczu, Miejskiej Górce oraz Poznaniu. Sylwetka Patrona stała się także motywem przewodnim wielu zajęć lekcyjnych i okazją do promowania wartości: patriotyzmu, odwagi i wiary.
    Dyrektor szkoły pytana o zależność między nadaniem imienia a wpływem na jakość świadczonych usług edukacyjnych odpowiada, że „nie należy traktować Patrona w sposób dosłowny i uproszczony jako „wzoru do naśladowania”. Powstańcy Wielkopolscy to przykład odważnego zrywu powstańczego, mającego na celu odzyskanie wolności. My przyjęliśmy te wzorce w czasach, gdy niepodległość jest nam dana, ale posiadanie takiego patrona daje możliwość realizacji szeroko rozumianego wychowania patriotycznego oraz budowania tożsamości społeczności lokalnej ”. Podkreśla jednak, że „[...] Patron szkoły wyznacza kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych, jest filarem , wokół którego buduje się program wychowawczy szkoły […] Wychowanie , które jest procesem, odbywa się w każdej szkolnej sytuacji. Bardzo pomocnym zatem  jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowy Patrona.”
    Posiadanie Patrona daje także szansę na wzmocnienie autorytetu szkoły w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Stwarza okazję do szukania sojuszników będących wsparciem w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.  Szkoła w Skoraszewicach te szanse już wykorzystuje a pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu ze szkołą partnerską, którą zamierza zaprosić do współpracy.

(M. Waleńska, fot. J. Śląski)

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >