Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-09-02
Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
obrazek

Coś dla ducha, coś dla ciała – uczniowie wszystkich szkół gminy Dolsk znajdą w ich ofertach zarówno ciekawe propozycje edukacyjne, jak i sportowe. A jest w czym wybierać.


Na terenie Gminy Dolsk funkcjonują 2 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. (Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku z oddziałami zamiejscowymi w Małachowie, Szkoła Podstawowa w Masłowie i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku).
Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpocznie odpowiednio: w Szkole Podstawowej w Dolsku - 245 uczniów ( w tym 19 w filii w Małachowie w oddziałach I-III), w Szkole Podstawowej w Masłowie 94 uczniów, a w Gimnazjum w Dolsku 208 uczniów.
Podobnie jak w całym kraju tak i w gminie można zaobserwować tendencję spadkową jeśli dokonamy porównania liczby uczniów na przestrzeni minionych kilku lat – z 12-oddziałowego gimnazjum obecnie jest 9-odziałowe, z 6-oddziałowej filii w Małachowie obecnie jest 3-oddziałowa.
Tak jak każdego roku, okres letnich wakacji to czas remontów i modernizacji w placówkach szkolnych i w ich najbliższym otoczeniu. W roku bieżącym w Szkole Podstawowej w Dolsku wykonano: kompleksowy remont jednej z klas (wymiana podłogi i położenie paneli, malowanie ścian), odremontowano sekretariat i kuchnię, wymieniono instalację elektryczną i dostosowano ją do potrzeb zmodernizowanych klaso-pracowni szkolnych, wykonano też prace modernizacyjno-remontowe trybunek na boisku szkolnym. W Szkole Podstawowej w Masłowie z kolei wakacje były czasem kompleksowego remontu toalet szkolnych, w Gimnazjum zaś wymieniono drzwi i wykonano szereg drobnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji. Według szacunków na prace przeznaczono ok 70.000,00 zł.

Każda ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Dolsk ma własny, dobrany do środowiska szkolnego program rozwoju i związaną z tym ofertę edukacyjną:


a)    Szkoła Podstawowa w Dolsku aktywnie uczestniczy w projektach, które pozwalają na pozyskanie środków pozabudżetowych na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla swoich uczniów (m.in. projekty z programu Kapitał Ludzki: „Lekcje to nie wszystko” - dwie edycje, „Nowe możliwości dla uczniów poprzez indywidualizację nauczania” – projekt skierowany na poszerzenie zakresu zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów); obecnie szkoła przystąpiła do projektu „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.
Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2015 programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego. Jego rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz utworzenie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Wszelkie działania uczniów zaangażowanych    w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Wartością dodaną projektu, poza poprawą wyników w egzaminach zewnętrznych w tym względzie, będzie niewątpliwie zbiór materiałów cyfrowych, wypracowanych przez uczniów związanych przede wszystkim z Wielkopolską. Uczniowie zwiększą swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Swoboda w wyborze tematów, określanie celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów to czynniki zdecydowanie wpływające na traktowanie uczenia się przez uczniów, jako osobistego wyzwania, zwłaszcza życiowego. Na skutek większej dozy swobody i samodzielności uczniowie, którzy dotąd mieli niskie osiągnięcia i byli na skutek tego marginalizowani, mogą wykazać się nieodczytanymi dotąd zdolnościami i zainteresowaniami przyrodniczymi i matematycznymi, a także powiązań tych dziedzin nauki z takimi jak sztuka, historia, język polski czy języki obce. Niewątpliwie działania zaplanowane w projekcie wpłyną także na wzrost popularności samych zajęć pozalekcyjnych;
do zróżnicowanej oferty szkoły w Dolsku oprócz licznych kół zainteresowań rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności uczniów, szeregu zajęć z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej wskazać niewątpliwie trzeba prężnie działający Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – nie na darmo szkoła szczyci się imieniem sławetnego polskiego lekkoatlety Janusza Kusocińskiego – zajęcia prowadzone przez nauczycieli i trenerów cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, czego dowodem są duże sukcesy na polu sportowym (udział w biegach lekkoatletycznych, turniejach siatkówki                          i zajmowane czołowe miejsca);

b)    Szkoła Podstawowa w Masłowie
– stawia w dużej mierze na edukację ekologiczną (na trwałe wpisała się jako organizator gminnego EKO-Rajdu), oraz wpajanie zasad zdrowego trybu życia; zajęcia dodatkowe, które ma w swojej ofercie to koła matematyczne, humanistyczne, artystyczne, sportowe; Szkoła             w Masłowie jest silnie zintegrowana z lokalnym środowiskiem, jest inicjatorem szeregu uroczystości i wydarzeń kulturalno-państwowych; ta najmniejsza placówka może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami swoich wychowanków – zarówno na świadectwach szkolnych jak i na sprawdzianach; w minionym roku szkolnym 4 jej uczniów zostało wyróżnionych stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;

c)    Gimnazjum w Dolsku – jedyna szkoła ponadpodstawowa na terenie gminy Dolsk; oferta edukacyjna szkoły jest niezwykle bogata, obejmuje m.in.:
•    indywidualizację pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z uczniem zdolnym oraz mającym problemy w nauce,
•    zwiększenie aktywności uczniów poprzez stosowanie metody projektu edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych,
•    prowadzenie tematycznych słowniczków ortograficznych na poszczególnych przedmiotach mających na celu walkę z błędami ortograficznymi,
•    zintensyfikowanie pracy z uczniem zdolnym – rozwijanie pasji poprzez aktywizacje uczniów na kołach zainteresowań,
•    prowadzenie projektu „Poznajemy Patrona”
•    wprowadzenie programu autorskiego „Ochrona biosfery naszej gminy i okolic”
•    realizacja projektu „Śladami pana Tadeusza”
•    praca za pomocą projektów edukacyjnych w klasach II - wokół jednego, wybranego tematu przewodniego - podsumowanie realizacji tych projektów odbywa się corocznie podczas „Festiwalu projektów”
•    realizacja programu preorientacji zawodowej (m.in. spotkania z doradcą zawodowym, wyjazd na Targi Edukacyjne, przygotowanie i aktualizowanie tablicy informacyjnej z zakresu preorientacji zawodowej (oferta szkół, zasady rekrutacji),
•    całoroczny konkurs „Gimnazjalista Roku”, „Sportowiec roku”
•    organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, udział w kampanii „Powiedz stop – cyberprzemocy”,
•    współpraca ze schroniskiem dla zwierząt bezdomnych w Gaju,
•    prężnie działające koło teatralne;

(M.Godawa)

 Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >