Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
Teoria i praktyka, czyli edukacja a rozwój lokalny
Zdjecie glówne

 O edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie rozmawiali uczestnicy seminarium pn.: „Budowanie partnerstwa na rzecz edukacji. Edukacja a rozwój lokalny”, które miało miejsce w piątek 16.05.2014r. Prelegenci przekonywali m. in. że uczyć trzeba się przez całe życie, trzeba postawić na promocję rzemiosła, uczniom wpajać nie tylko teorię, ale też praktycznie przystosowywać ich do panujących warunków na rynku pracy, a symbioza lokalnego samorządu, szkoły i gospodarki jest podstawą racjonalnego kształcenia.

  Seminarium otworzył Marian Poślednik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia: „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z Pępowa. Po nim gości przywitał JM prof.  dr hab. Maciej Pietrzak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Następnie wystąpił dr Krzysztof Bondyra z prezentacją: „Od rzemiosła do Uniwersytetu. Kształcenie dualne w polskim systemie edukacji” (prezentację można zobaczyć tutaj). Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym byłby świat bez rzemiosła, w jaki sposób promowane jest rzemiosło w Niemczech, co oznacza brytyjska „duma z rzemiosła” oraz na czym polega sukces rogala świętomarcińskiego? 

  „Samorządy lokalne wobec wyzwań oświatowych"(prezentację można zobaczyć tutaj) - to temat prezentacji wygłoszonej przez dra Michała Sitka z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Odpowiadał on na postawione pytania: Czy edukacja różnicuje czy wyrównuje szanse edukacyjne, jak w Polsce realizowane jest założenie o uczeniu się przez całe życie, jakie są wyzwania edukacyjne? 

  Z kolei wystąpienie dra Michała Klepki nosiło tytuł "Kształcenie praktyczne a rozwój lokalny". (prezentacja dostępna tutaj) Ekspert i doradca w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości dowodził w  jaki sposób można powiązać rozwój lokalny z kształceniem praktycznym. Wskazywał na konieczną symbiozę pomiędzy samorządem, edukacją na poziomie lokalnym i miejscowymi firmami w odniesieniu do zawodowej kariery ucznia i przyszłego pracownika. Mówił również o czynnikach mających wpływ na osiąganie sukcesu na lokalnym rynku pracy oraz o konieczności powiązania kształcenia z lokalną gospodarką, co wzmocni perspektywy rozwojowe.

   "Gospodarka przestrzenna - jak ją rozumieć?" - na to pytanie podczas prezentacji próbowali odpowiedzieć dr Justyna Weltrowska - Jęch i prof. Waldemar Ratajczak z Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno - Ekonomicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prezentacja dostępna tutaj). Zastanawiali się, jakie dokumenty regulują prawo gospodarki przestrzennej, czym różni się gospodarowanie przestrzenią od gospodarowania w przestrzeni i jak postrzega się gospodarkę przestrzenną.

  Z kolei doc. dr inż. Eugeniusz Krysiak, będący pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. współpracy rektora z gospodarką mówił o idei wprowadzenia W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej kierunku dualnego, tzn. łączącego teorię z zajęciami praktycznymi. Propozycja pojawiła się w 2010 roku. Według Eugeniusza Krysiaka często bowiem nauka nie nadąża za przemysłem, a studenci na poziomie studiów inżynieryjnych powinni uczyć się tego, co przyda im się w dalszym życiu zawodowym. Obecnie w PWSZ kształci się przyszłych mechatroników w systemie dualnym, w którym studenci po skończeniu I roku studiów łączą naukę i praktykę w zakładach pracy. Prelegent zaznaczył jednak, że na każdym terenie następuje w pewnym momencie nasycenie lokalnego rynku pracy, dlatego konieczne jest tworzenie studiów na zamówienie, dostosowanych do globalnego rynku pracy.

  Seminarium zakończyła dyskusja, w której padały m.in. tezy i pytania, na ile system oświatowy powinien ingerować w rozwój ucznia, czy wszystkie formy kształcenia muszą być ściśle sformalizowane i czy kształcenie dualne jest w Polsce nowością, a może powrotem do starych form edukacji.

Joanna Jakubiak

Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Teoria i praktyka , czyli edukacja a rozwój lokalny
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >