Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
Sięgamy po istotny głos NGOs
Zdjecie glówne

Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie mają ogromy wpływ na kształtowanie usług publicznych jako opiniodawcy, a czasem i wykonawcy określonych zadań. W związku z tym przedstawiciele NGOs z terenu objętego projektem spotkali się 5.11.2013 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym Bajka w Ludwinowie. Zajęcia miały charakter interaktywny, oparte były na dyskusji i wymianie poglądów, a zabrane w ten sposób informacje od przedstawicieli organizacji pozarządowych, posłużą dalszej realizacji projektu.


Po powitaniu uczestników przez Mariana Poślednika, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, zebrani mieli okazję wysłuchać dwóch prelegentów. Jacek Węsierki, który w projekcie „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” przygotowuje analizę potrzeb szkoleniowych rozpoczął od  wystąpienia  "Obywatelski wkład w dostępność i jakość usług  publicznych na obszarach wiejsko-miejskich. Partnerstwo i odpowiedzialność. Możliwości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi  na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych dla ludności (komunikacja, opieka społeczna, edukacja, kultura, usługi komunalne)”. Podczas prowadzonej wymiany zdań i spostrzeżeń okazało się, że często organizacje pozarządowe czułyby się na siłach przejąć wykonywanie określonych usług publicznych. Takie rozwiązanie mogłoby być efektywniejsze, pod warunkiem, że udałoby się zlikwidować przeszkody, o których mówili zgromadzeni. Chodzi między innymi o interpretację istniejących przepisów, ułatwienie procedur, zwiększenie środków na rzecz NGO oraz zaangażowanie się kompetentnych ludzi. Na koniec zgromadzeni wypełnili anonimową ankietę, która posłuży panu Jackowi Węsierskiemu do stworzenia wspomnianej analizy potrzeb szkoleniowych.
Po przerwie wystąpił dr Krzysztof Bondyra, wykonawca opracowania: pn. „Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji obywatelskiej” .  Przedstawił zgromadzonym praktyczne strony przeprowadzania konsultacji społecznych. Zaznaczył, że prawdziwy konsensus w kwestiach spornych można uzyskać, nie tylko po wysłuchaniu rzeczowych argumentów drugiej strony, ale także po próbie wcielenia się w drugą stronę konfliktu.  Dodał, że konsultacje są nieodłącznym elementem sprawowania rządów, a dobry zarządca  to ten, który dopuszcza do głosu wszystkich zainteresowanych.
Spotkanie było jednym z kilku planowanych w projekcie. Pozwoli to na włączenie do dyskusji istotnego głosu płynącego z organizacji pozarządowych. (J.Jakubiak)

Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Spotkanie techniczne z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >