Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
Obywatel ma głos
Zdjecie glówne

Inicjatywa oddolna lepsza od odgórnej.  Poprawa jakości usług publicznych leży w centrum zainteresowania samorządów.  Ważne by móc „proponować, konsultować i decydować”.  Poznaniacy mogą przy kawie omawiać problemy miasta.  Władza samorządowa coraz częściej pyta o zdanie mieszkańca. Łódź zdała test z obywatelskości. To tylko niektóre konkluzje płynące z seminarium pn.: „Budowa partnerstwa międzysektorowego”.  Zaproszeni goście dyskutowali, w jaki sposób włączyć mieszkańców i organizacje w proces podejmowania decyzji dotyczących ich miejsca zamieszkania, a także jak korzystać z doświadczeń innych samorządów.


24.02.2014r. w sali konferencyjnej na Świętej Górze  odbyło się seminarium pod nazwą: „Budowanie partnerstwa międzysektorowego” Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie oraz powiat gostyński. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wystąpień prelegentów na temat dialogu obywatela z samorządem. Głos zabrał również Marian Poślednik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a także włodarz powiatu gostyńskiego – Robert Marcinkowski.
  O założeniach programu LEADER mówił Marian Poślednik (prezentacja dostępna tutaj: http://uslugipubliczne.pl/aktualnosci/oddolnie-znaczy-skuteczniej.html). Podkreślił, że pozwala on na inicjatywy oddolne, które lepiej realizują potrzeby mieszkańców.  Program stworzył również podstawy działania Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska, stawiającej sobie  za cel rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych na terenie gmin członkowskich, ale także poprawę jakości życia mieszkańców. Wstępem do tego ostatniego założenia jest projekt „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, realizowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na terenie 11 gmin członkowskich, a także miasta Kościana i powiatu gostyńskiego. Jego celem jest  opracowanie pięciu strategii sektorowych dotyczących takich dziedzin usług publicznych jak: edukacja, kultura, pomoc społeczna, usługi komunalne i komunikacja. Efekty projektu mają mieć swój ciąg dalszy w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2014-2020).Stowarzyszeniu zależy, by wnioski płynące z  opracowanych dokumentów mogły posłużyć jako podstawa do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez  sięganie po kolejne środki unijne.
  Budżet obywatelski, Program Grantów Sołeckich czy projekt „Proponuj, Konsultuj, decyduj” to inicjatywy powiatu gostyńskiego mające na celu włączyć obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących miejsca, w którym mieszkają.  - Budując społeczeństwo obywatelskie samorząd otwiera się na uwagi, propozycje i aktywny udział mieszkańców w dialogu społecznym – powiedział starosta gostyński Robert Marcinkowski – Hasło „Proponuj, Konsultuj, Decyduj” to nie jest pusta deklaracja. Samorząd obywatelski to samorząd, który słucha ludzi i chce z nimi rozmawiać.
  O tym, że Poznań jest miastem know-how można było się przekonać po wystąpieniu dra Macieja Milewicza (prezentacja dostępna tutaj: http://uslugipubliczne.pl/aktualnosci/dialog-kow-how.html) kierownika Oddziału Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Poznania. Podawał przykłady rozwiązywania sporów dotyczących prowadzonych inwestycji pomiędzy mieszkańcami a urzędem, a nierzadko również pomiędzy samymi mieszkańcami. Mówił o stosowanych praktykach, w tym np. przeprowadzeniu sądu obywatelskiego nad sposobem zagospodarowania ul. Umultowskiej w Poznaniu, gdzie decyzję podjęli wyłonieni spośród mieszkających na spornym terenie ławnicy. Mówił również o nowej inicjatywie utworzenia Poznańskiej Kawiarenki Obywatelskiej, w ramach której będzie można przyjść na comiesięczne czwartkowe spotkanie przy kawie z prezydentem i urzędnikami  i rozmawiać o najbardziej nurtujących problemach miasta.
  Po nim, głos zabrał dr Paweł Śliwa z Instytutu Socjologii UAM. – Akademicko będzie tylko na początku – zaczął żartobliwie. W swoim wystąpieniu pn.: „Budowa partnerstwa międzysektorowego. Dialog obywatela z samorządem” (dostępne tutaj: http://uslugipubliczne.pl/aktualnosci/z-mieszkancem-trzeba-sie-komunikowac.html) oprócz przedstawienia znaczenia komunikowania się władz samorządowych z obywatelem, przytoczył także wnioski z badań w Wielkopolsce dotyczące sposobów przekazywania informacji na linii samorząd – mieszkańcy. Najczęściej komunikacja odbywa się za pomocą prasy lub strony internetowej. Dopiero na dalszym miejscu znajduje się kontakt bezpośredni przedstawicieli władzy z obywatelem. Przedstawił również modele partycypacji w samorządzie, począwszy od asymetrycznego (gdzie decyzję w każdej sprawie podejmuje samodzielnie władza) po delegacyjny (decyzje i ich realizacja zostaje przekazana na rzecz społeczności). Przyznał, że według prowadzonych badań najczęściej mamy do czynienia z modelem konsultacyjnym, gdzie podejmowaniu decyzji towarzyszą konsultacje z mieszkańcami.
  Czy Łódź może mieć budżet obywatelski? Na to pytanie odpowiadała Katarzyna Mikołajczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen (prezentacja dostępna tutaj: http://uslugipubliczne.pl/aktualnosci/rob-budzet-obywatelski.html). Fundacja była odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia. Okazuje się, że mieszkańcy tego miasta chcą decydować, na co przeznaczyć część budżetowych środków, a zainteresowanie pierwszą edycją przerosło oczekiwanie organizatorów. Łącznie mieszkańcy zgłosili ponad 908 projektów, co znacznie przerosło zakładany budżet. Łodzianie zatem zdali test z obywatelskości.
  Na koniec swoje wystąpienie zaprezentował Bartosz Wiśniewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Mówił w nim o konsultacjach społecznych jako elemencie dialogu samorządu  z obywatelem.

Joanna Jakubiak

Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obywatel ma głos
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >