Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
O standardach usług publicznych trzeba dyskutować
Zdjecie glówne

Choć sama definicja usług publicznych bywa czasem niejasna, ich świadczenie to jedno z kluczowych zadań gmin i powiatów. O komunikacji, edukacji, pomocy społecznej, kulturze i usługach komunalnych dyskutowali włodarze gmin objętych projektem, a także osoby zawodowo związane z poszczególnymi dziedzinami usług. Poruszano tematy wypracowania odpowiedniego standardu, jakości i dostępności usług. Wnioski płynące ze spotkania zostaną zawarte w opracowaniach przygotowanych przez ekspertów pracujących na rzecz projektu.

"Budowanie partnerstwa na rzecz standaryzacji usług publicznych” było tematem seminarium, które odbyło się 28.01.2014 roku w „Gościńcu Pępowo”.  Zostało ono zorganizowane w ramach projektu: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Spotkanie poprowadzili: dr Monika Matusiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i prof. Waldemar Ratajczak   z Centrum Analiz  Przestrzennych i Społeczno – Ekonomicznych Fundacji UAM w Poznaniu. Są to eksperci pracujący na rzecz projektu. Dr Monika Matusiak przygotowuje opracowania pn.: „, Koncepcja utworzenia ośrodka badań lokalnych w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy oraz platformy współpracy i komunikacji z wykorzystanie punktów kontaktowo – informacyjnych”, oraz „Porównawcze badanie stosowanych przez partnerów standardów usług, metod weryfikacji i aktualizacji dla sektorów objętych projektem oraz zakres zadaniowy do budowy strategii terytorialnej partnerstwa (strategii parasolowej) oraz pięciu strategii sektorowych”, natomiast prof. Waldemar Ratajczak: „Struktura i program rozwoju partnerstwa oraz analiza wykonalności programu partnerstwa”.

  W pierwszej części spotkania o poziomie usług publicznych dyskutowali włodarze gmin objętych projektem. Wśród zaproszonych znaleźli się burmistrzowie i wójtowie gmin realizujących projekt, starosta powiatu gostyńskiego, a także włodarze gmin powiatu gostyńskiego. Na wstępie główne założenia projektu przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marian Poślednik. Następnie prezentację pn.: „Standardy usług publicznych w zakresie edukacji, kultury, pomocy społecznej, usług komunalnych i komunikacyjnych” wygłosiła dr Monika Matusiak (treść dostępna tutaj). Po niej o potrzebach partnerstwa w ramach usług publicznych, standardach w zakresie ich wykonywania, ich znaczenia, roli,  modeli wdrażania dyskutowali zaproszeni włodarze. W czasie wymiany poglądów padło wiele cennych tez. Zgromadzeni zgonie uznali, że należy wypracowywać standardy na dziś, ale z perspektywą problemów, które mogą się nasilić za kilka lat. Rozważano różne koncepcje dotyczące poprawy jakości usług publicznych. Znalazły się wsród nich m.in. wioski senioralne, dotosowanie edukacji ponadgimnazjalnej do rynku pracy czy szerzej rozumianej  komunikacji ponadgminnej, umożliwiającej mieszkańcom dostęp do podstawowych usług. W dyskusji starano się również zdiagnozować główne problemy, wyzwania w tym zakresie, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań prawnych oraz ekonomicznych. Wskazywano na rosnące oczekiwania mieszkańców, a także możliwości wynikające z zaangażowania mieszańców - poprzez partycypacje i dialog społeczny - w ewentualne procesy na rzecz poprawy jakości i dostępności usług publicznych.  Na zakończenie z prezentacją pn.: Jak poszukiwać strategicznych rozwiązań w budowaniu partnerstwa samorządów i partnerstwa międzysektorowego na rzecz poprawy jakości usług publicznych” wystąpił prof. Waldemar Ratajczak (treść dostępna tutaj).

Drugi blok tematyczny skupiał osoby zawodowo związane z poszczególnymi usługami. Zajęcia miały charakter warsztatowy i służyły wypracowaniu zakresów współpracy. Podzieleni na cztery grupy tematyczne goście (kultura, pomoc społeczna, usługi komunalne oraz edukacja) w grupach starali się odpowiedzieć na pytanie zawarte w kwestionariuszu przygotowanym przez dr M. Matusiak. Zgromadzeni musieli się np. zastanowić, jaki stan idealny chcemy osiągnąć w zakresie wydajności, skuteczności i dostępności analizowanej przez nich dziedziny usług publicznych. Próbowali również wskazać, jakie są praktyczne rozwiązania, by sprostać wskazanym wyzwaniom. Dyskutowali na temat barier, które mogą pojawić się w czasie wdrażania tych rozwiązań.  Zastawiali się także, kto jest odbiorcą usług, kluczowych świadczonych na rzecz gminy i partnerstwa.

Wyniki tych prac zebrała dr Monika Matusiak. Wnioski z nich płynące zostaną również opublikowane na naszej stronie.

Joanna Jakubiak

Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >