Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
Jak sięgać po strategiczne rozwiązania?
Zdjecie glówne

Relacja z wystąpień ekspertów podczas I części seminarium pn. „Jak poszukiwać strategicznych rozwiązań w budowaniu partnerstwa samorządów i partnerstwa międzysektorowego na rzecz poprawy jakości usług publicznych”.

  Podczas seminarium goście wysłuchali trzech wykładów dotyczących usług publicznych. Dr Monika Matusiak, naukowiec z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego za motto swojego wystąpienia uznała sentencję: „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeżeli chcesz dojść daleko, idź w grupie”. Dowodziła, że nowoczesne podejście do usług publicznych powinno opierać się na wspólnym działaniu, co pozwala poprawiać dostęp do tych usług dla mieszkańców, ale też racjonalizować koszty.

– Podam przykład: swojego czasu niemal każdy samorząd budował swój aquapark. Konsekwencje są takie, że poszczególne samorządy muszą dopłacać kilka milionów rocznie do utrzymania obiektów. Czy nie lepiej byłoby zbudować jeden na granicy na przykład trzech powiatów? – pytała. Dodawała również, że samorządy powinny być dla swoich mieszkańców i uelastyczniać swoje usługi. Podała przykład Skandynawii, gdzie drobne porady lekarskie można uzyskać za pomocą SMSa, bez konieczności pokonywania dużych odległości do najbliższej placówki medycznej. –Ważne jest, by mieszkańca również włączyć w dialog, pozwolić mu korzystać z tych form usług, które są dla niego najwygodniejsze –dodawała.  
  Prof. Waldemar Ratajczak oraz dr Justyna Weltrowska - Jęch z Instytutu Geografii Społeczno– Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  UAM przedstawili z kolei wykład dotyczący sposobów poszukiwania strategicznych rozwiązań w budowaniu partnerstwa na rzecz poprawy usług publicznych. – Jednym z problemów współczesnej administracji jest przekształcanie obywateli, którzy chcą coś uzyskać w urzędzie „w strony i sprawy” -  tłumaczył prof. Waldemar Ratajczak. Tymczasem administracja powinna świadomie uczestniczyć nie tylko w procesie podejmowania ważnych dla obywatela decyzji, ale również podczas wdrażania tych decyzji w praktykę. Błędem jest rządzenie zza biurka. – Aby podwyższyć poziom usług publicznych na terenie, na którym realizowany jest projekt, samorządy muszą ze sobą konkurować i kooperować – mówił prof. I wyjaśniał: - Kooperacja to konkurowanie przez współpracę, w efekcie czego nie ma zwycięzcy i przegranego. Dla przykładu, poszczególne samorządy mogą konkurować np. w kwestii opieki zdrowotnej, ale kooperować na rzecz wspólnego transportu. W rozwoju usług publicznych ważny jest również tzw. hierarcha przestrzenna, tzn. niektóre większe ośrodki co do zasady świadczą bardziej rozbudowane usługi publiczne. W tym przypadku mowa o obszarze Gostynia i Kościana.
  Ostatni prelegent, dr Paweł Śliwa z Instytutu Socjologii UAM mówił o samorządzie terytorialnym w kontekście wspólnoty. – To, co za chwile powiem, nie dla wszystkich będzie miłe – zaznaczył na wstępie. Przyznał, że we współczesnym samorządzie istnieje wiele barier, które uniemożliwiają powstanie efektywnej wspólnoty. Jako przyczyny, dla których w kwestie te nie angażują się mieszkańcy, wymienił: brak zainteresowania sprawami publicznymi, niedoinformowanie, przekonanie, że jednostka niewiele może, bierność, a także postawę roszczeniową, zgodnie z którą mieszkańcowi „się wszystko należy”. Efektywna wspólnota nie jest również możliwa przez wady, które dr Śliwa zauważa wśród tzw. III sektora, a więc organizacji pozarządowych. Jako te najważniejsze wymienia: brak wyraźnego lidera, zła kondycja finansowa organizacji, a co za tym idzie uzależnienie finansowe od władz, zbiurokratyzowane reguły ubiegania o środki publiczne, niejasne związki z władzą, a także niechęć władzy do współpracy z organizacjami. Wreszcie błędy popełniane przez samorządy to: związane ręce przez prawo ogólnokrajowe, rutyna, brak planowania strategicznego, upolitycznienie, słaba komunikacja ze społeczeństwem, a także krótkowzroczność (plany na jedną kadencję) i brak podejmowania decyzji w oparciu o konsultacje z mieszkańcem. Wszystkie te bariery można przezwyciężać – tłumaczył dr Śliwa, jeśli samorządy otworzą się na mieszkańca, wykorzystają tzw. „dobre praktyki”, zauważą potencjały oraz wytworzą jak najwięcej płaszczyzn współdziałania ze społeczeństwem.

Joanna Jakubiak

 

Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >