Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
„Gościnna Wielkopolska” w blokach startowych
Zdjecie glówne

Pozyskiwanie środków europejskich na potrzebę rozwoju środowiska lokalnego było tematem spotkania roboczego partnerów projektu: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, które odbyło się 13 lutego w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.  Wśród gości Mariana Poślednika, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie i Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego znaleźli się wójtowie i burmistrzowie obszaru objętego projektem, a także Grzegorz Potrzebowski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.


Zaproszonych powitał Marian Poślednik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.   Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Michała Listwonia, pn.:  „Dlaczego warto stawiać na partnerstwo?”. (dostępna tutaj: http://prezi.com/twjnk_lqc5fr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share ). Mówił w niej, że wspólne działanie może przynieść sukces w dalszej perspektywie. Zaznaczył także, że na obszarze  objętym projektem mieszka ponad 150 tys. mieszkańców, którzy w różnym stopniu korzystają  z usług publicznych. Ich zaspokojenie może być możliwe w rozpoczynającym się właśnie okresie programowania na lata 2014- 2020. Scharakteryzował także działania podjęte w ramach projektu, realizowane opracowania i planowane strategie.
  Następnie głos zabrał Grzegorz Potrzebowski.  Wyjaśnił, czym są zintegrowane inwestycje terytorialne oraz obszary interwencji strategicznej.  Po krótce scharakteryzował również sposób przydzielania środków w nowej perspektywie finansowej i zapowiedział, że programy i konkursy na przyznanie dotacji ruszą najprawdopodobniej wiosną 2015 roku.
  Po wystąpieniu zgormadzeni gości  zadawali pytania. Głownie zainteresowani byli o możliwość sfinansowania dróg gminnych i powiatowych ze środków unijnych, a także o wpływ partnerstwa na możliwość otrzymania środków.  Przyznali również, że obecny rok jest najwłaściwszym okresem na tworzenie koncepcji i strategii pod przyszłe konkursy tak, by w przyszłym roku dysponować już gotowymi projektami. W to rozumowanie najlepiej wpisuje się realizowany przez Stowarzyszenie: „Lokalną Grupę Działania Gościnną Wielkopolskę” w Pępowie projekt.

Joanna Jakubiak

Spotkanie robocze partnerów; sala posiedzeń Starostwa Powiatowego
Spotkanie robocze partnerów; sala posiedzeń Starostwa Powiatowego
Spotkanie robocze partnerów; sala posiedzeń Starostwa Powiatowego
Spotkanie robocze partnerów; sala posiedzeń Starostwa Powiatowego
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >