Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail
dopisz wypisz
Obszar realizacji projektu
zobacz
Wywiad: Być krok przed innymi
Zdjecie glówne

-Granica gminy nie może być granicą  tworzenia perspektywy rozwoju dla społeczności lokalnych. Wiele usług nie da się realizować wyłącznie w konkretnej gminie, ze względów chociażby ekonomicznych –mówi Marian Poślednik, prezes zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Dlatego, wybiegając w przyszłość, Stowarzyszenie już teraz realizuje projekt oparty na partnerstwie, dotyczący usług publicznych. Bierze w nim udział aż 13 samorządów. - Sukces wiąże się z naszym wielkopolskim podejściem do wszelakich inicjatyw. Najpierw budujemy mocne fundamenty – charakteryzuje tę współpracę. A czym jeszcze może pochwalić się „Gościnna Wielkopolska”?

Joanna Jakubiak: W ramach  projektu współpracy „Podróże z Panem Tadeuszem”, powstała piosenka promująca nie tylko projekt, ale też Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Tomasz Wachnowski śpiewa w niej:” Gościnna jest Wielkopolska, tę prawdę każdy zna”. Czym ta gościnność się objawia?

Marian Poślednik: Dla Stowarzyszenia hasło to ma mieć charakter zaproszenia na obszar Lokalnej Grupy Działania. Zapraszamy turystów, którzy chcą poznać teren, dziedzictwo i kulturę naszego obszaru. Chcemy pokazać, że na wielkopolskiej wsi, są udokumentowane zasoby kulturowe i turystyczne. Co więcej, ich mieszkańcom przyświeca duch przedsiębiorczości, który powoduje, że oprócz rolnictwa, wieś rozwija się również turystycznie i stanowi atrakcję zarówno dla miejscowych jak i przyjezdnych. To hasło otwarcia się na innych, na ludzi, którzy chcieliby tu wypoczywać.


JJ: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin Południowej Wielkopolski.  W każdej z nich znajduje się mnóstwo wizytówek tej gościnności i przedsiębiorczości…

MP: Nasza wizytówka to dziedzictwo kulturowe, czyli obiekty zabytkowe, mnóstwo parków, pałaców, klasztory, kościoły, a także tradycja rolnicza, na przykład stadniny konni. Niektóre z tych elementów chcemy wykorzystać do turystycznego uatrakcyjnienia regionu. Przykładem może być projekt „Kolej na luzie” polegający na próbie wykorzystania nieczynnych linii kolejowych. Wizytówkami są również bardziej lokalne atrakcje, jak kultura biskupiańska na ziemi krobskiej. Inicjatywa współpracy 11 samorządów jest trwała i tak efektywna, bo oparta na wspólnych wartościach, kulturze i historii.


JJ: Wróćmy do tematu wykorzystania linii kolejowych. W sezonie letnim odbywają się corocznie cykle zawodów drezyn ręcznych, które cieszą się coraz większą popularnością. Czy Stowarzyszenie ma pomysł jak jeszcze można by było turystycznie zaadaptować nieczynne tory kolejowe?
MP: Cały czas pracujemy nad tym jak osiągnąć cel, jaki sobie postawiliśmy, czyli szerokie wdrożenie programu turystycznego, który nazwaliśmy „Kolej na luzie”. Nie jest to jednak łatwe zadanie z kilku względów. Przede wszystkich własnościowych – nie możemy inwestować w infrastrukturę kolejową, gdyż nie jesteśmy jej właścicielami. Jest nim PKP. Samorządy związane z „Gościnna Wielkopolską” starają się o to, by przejąć grunty czy budynki dawnych dworców.
Oczywiście nie czekamy na ten moment z założonymi rękami i koncepcję produktu mamy już przygotowaną. W ubiegłym roku byliśmy na dwóch wyjazdach studyjnych w Niemczech, aby zobaczyć jak podobny projekt jest tam realizowany. Ostatnio nawet sprowadziliśmy zza zachodniej granicy  egzemplarz drezyny napędzanej siłami własnych nóg, aby pokazać, że mogą być również inne pojazdy wykorzystane do turystyki na torach.
A imprezy, które cyklicznie organizujemy, i które faktycznie cieszą się coraz większą popularnością mają pokazać społecznościom lokalnym, że zasoby nadal są, że na szynach można w sposób miły i aktywny spędzać swój wolny czas.


JJ: Projektem współpracy, w który zaangażowało się Stowarzyszenie są też „Podróże z Panem Tadeuszem”. Czy można uznać, że „Gościnna Wielkopolska” zaraziła mieszkańców Wielkopolski nie tylko epopeją narodową ale i samym Mickiewiczem? Coraz więcej imprez nawiązuje bowiem do tej tematyki?
MP: Pomysł ten ugruntował się w tradycji Wielkopolski. Wiadomo, że Adam Mickiewicz gościł w kilku naszych gminach. Kraina ta i spotkani tutaj ludzie wywarli na nim wielkie wrażenie, o czym świadczyć mogą odwołania do wielkopolskich tradycji, potraw w „Panu Tadeuszu”. Ideą naszego produktu było umożliwienie turystom zwiedzania tych miejsc. Nie sądziliśmy, że przyjęta przez nas formuła, czyli oznakowanie i wypromowanie dwunastu miejsc, będących odbiciem dwunastu ksiąg „Pana Tadeusza”, spotka się z tak dużym zainteresowaniem. Wydaliśmy również przewodnik, prezentujący kulisy i ciekawostki pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce. Jest on również dostępny w wersji elektronicznej ( tutaj: http://podrozezpanemtadeuszem.pl/)
Projekt ma swoją kontynuację. Organizujemy ze środowiskami lokalnymi większe i mniejsze przedsięwzięcia związane z sylwetką naszego wieszcza. Imprezy mają charakter pewnych inscenizacji historycznych, które mają przybliżyć mieszkańcom postać Mickiewicza.

JJ: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” zaangażowało się również w projekt powstania sieci tras rowerowych EuroVelo, konkretnie w trasę, która miałaby łączyć Adriatyk z Bałtykiem i przebiegać przez obszar Południowej Wielkopolski. Czy trasy rowerowe to kolejny sposób na turystykę?
MP: Turystyka rowerowa jest nasza wizytówką. Idea EuroVelo, jako międzynarodowych sieci tras łączących różne punkty na mapie Europy, jest nam bliska. Zwłaszcza, że w pomysł stworzenia tras rowerowych zaangażowaliśmy się kilka lat temu we współpracy z dolnośląskim Stowarzyszeniem Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.  Naszym założeniem było połączenie Wrocławia i Poznania trasą rowerową. Odcinek ten jest już oznakowany. Teraz będziemy go odnawiać i poprawiać infrastrukturę informacyjną. Jest szansa, bo na razie mówimy w tym kontekście o szansie, aby to przedsięwzięcie miało mocniejsze fundamenty, w postaci wydzielonej drogi rowerowej EuroVelo. Czy to się stanie faktem? Czas pokaże.

JJ: LGD „Gościnna Wielkopolska” doceniana jest również przez Urząd Marszałkowski, który za ubiegły rok przyznał jej I miejsce w kategorii najwyższego wykorzystania środków w zakresie zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013. Co jest tajemnicą takich sukcesów? Sposób zarządzania? Sprawni włodarze, a może inicjatywy oddolne?
MP: Sukces wiąże się z naszym wielkopolskim podejściem do wszelakich inicjatyw. Najpierw budujemy mocne fundamenty. Ponad dziesięć lat temu wspólne działania w obrębie dziesięciu gmin Międzygminnego Związku Turystycznego pozwoliły na to, by program LEADER realizować na bazie wspólnych doświadczeń. Myślę, że byliśmy przygotowani lepiej niż inni. Po drugie cechuje nas w miarę harmonijna współpraca wszystkich samorządów i członków Stowarzyszenia. W Polsce brakuje nam często dobrego współdziałania. My możemy pochwalić się tym, że udaje nam się w szeroko rozumianym układzie trójsektorowym (samorząd, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa) wytworzyć model współpracy. I trzeci element to, powiem nieskromnie, sprawne zarządzanie i poziom umiejętności administracyjnych naszych pracowników. To pozwala poprawnie realizować przedsięwzięcia. Kolejne kontrole pokazały, że do naszych prac nie ma uwag.

JJ: Stowarzyszenie jest inicjatorem, żeby nie powiedzieć pionierem pewnych działań. Do nich można zaliczyć projekt: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, który od niedawna realizuje. Czy łatwo było namówić samorządy do udziału w nim? Dodajmy, że projekt realizowany jest nie tylko na terenie 11 gmin członkowskich, ale też dwóch partnerskich.
MP: Powiem szczerze, że nie było trudno, a to właśnie dlatego, że mamy dobre doświadczenia. Lokalna Grupa Działania jest postrzegana jako podmiot, który dobrze radzi sobie z innowacjami. Dobre doświadczenia pozwoliły nam bez trudu namówić do udziału w projekcie także dwa samorządy, które nie należą do Stowarzyszenia, czyli Powiat Gostyński i Miasto Kościan. Innowacji się nie boimy, ponieważ historia naszej działalności pokazuje, że takie działania wyprzedzające przynoszą konkretne efekty. Musimy otwierać się na nowości i rozumieć rozwój lokalny w szerszym kontekście niż tylko przez pryzmat pojedynczej gminy. Szczególnie jest to istotne w kontekście rozwoju takich usług jak edukacja, kultura, usługi komunalne, społeczne czy komunikacja. Granica gminy nie może być granicą  tworzenia perspektywy rozwoju dla społeczności lokalnych. Wiele usług nie można realizować wyłącznie w konkretnej gminie, ze względów chociażby ekonomicznych. Temu przyświeca projekt – aby znaleźć rozwiązania dla szerszego terytorium. Wszystko po to, by efektywnie wykorzystać potencjały i zasoby, które powstały w ramach kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej (lokalne drogi, infrastruktura, budynki etc.).


JJ: Kolejna perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 zakłada, że środki mają nie być wykorzystywane w obrębie konkretnej gminy, a na zasadzie partnerstwa. Czy dokumenty, które powstaną w ramach projektu, mogą być podbudową pod dalsze wykorzystywanie środków unijnych, właśnie w ramach partnerstwa?

MP: Tak, uważam, że realizacja projektu to budowanie pewnych fundamentów pod kolejną perspektywę finansową.


JJ: W ramach projektu powstanie pięć strategii sektorowych (dot. komunikacji, edukacji, kultury, usług komunalnych i społecznych) oraz jedna parasolowa. W jaki sposób Stowarzyszenie będzie je realizowało tak, by nie były one oderwane od rzeczywistości i faktycznie dotyczyły gmin i samorządów Południowej Wielkopolski i ich mieszkańców?

MP: Korzystając z dotychczasowych doświadczeń. W swojej działalności staramy się, by realizowane przez nas przedsięwzięcia zawsze dotyczyły mieszkańców. Wdrażanie wszystkich produktów turystycznych wiązało się z przeprowadzaniem konsultacji wśród mieszkańców, tak by mogli oni w pełni korzystać z efektów. Tak będzie i tym razem. Poza tym, nieoceniona będzie pomoc pracowników punktów kontaktowo – informacyjnych. Takie miejsca zlokalizowane są na terenie każdego samorządu realizującego projekt. Osoby je obsługujące są członkami poszczególnych społeczności lokalnych, najlepiej znają swój obszar działania. Będziemy również korzystać z usług najlepszych ośrodków badań  i naukowców, tak by efekty pracy realnie pokazywały poziom usług publicznych w Południowej Wielkopolsce.

Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >